Make your own free website on Tripod.com

Güneş Gözlemleri

Gözlem Aletleri

Güneş Leke Çizimleri

Rölatif Sayı

Leke Çevrimi

Kromosfer Gözlemleri

  Gözlemciler

  Linkler

 

 

 

Istanbul Universitesi Gözlemevi
34452 Üniversite /İSTANBUL
E-Mail:aokten@istanbul.edu.tr